Biljetter och priser

Haldin & Rose hör till ett landsomfattande system för biljetter, priser och tidtabellsinformation som Oy Matkahuolto Ab upprätthåller.

Matkahuolto säljer biljetter till alla de turer i linjetrafik som drivs av av de bussbolag i Finland som ingår i detta system.

Du hittar uppgifter om de landsomfattande biljetter som Matkahuolto säljer på adressen

» www.matkahuolto.fi/fi/matka/lipputuotteet

Information om biljettpriserna hittar du på adressen

» www.matkahuolto.fi/fi/matka/hinnat

Du betjänas också av Matkahuoltos landsomfattande kundservice, tel 0200 4000, och av de lokala stationerna.

Förutom de biljetter som Matkahuolto tillhandahåller säljer vi också egna 44-resors klippkort. Priset för dem är samma som för Matkahuoltos seriebiljetter.

Du kan köpa engångsbiljetter eller klippkort i bussarna och betala antingen kontant eller med bank- eller kreditkort. (På skoltrafikrutterna endast kontant!)